REGULAMIN KORZYSTANIA Z VOUCHERU IZI WAKACJE

 

Postanowienia ogólne

1. Voucher IZI Wakacji może zostać zrealizowany na zakup dowolnej wycieczki – wypoczynek, zwiedzanie, rejsy, egzotyka, narty, dojazd własny i inne dostępne w biurze IZI Wakacje, oferty promocyjne takie jak first minute, last minute.

2. Vouchery wystawione przez IZI Wakacje są na okaziciela. 

3. Vouchery nie łączą się ze sobą. 

4. Voucher można przekazać innej osobie po uprzednim poinformowaniu IZI Wakacji. 

5. Voucher posiada zabezpieczający numer seryjny.

 

Okres ważności i warunki realizacji 

1. Voucher ważny jest do daty ważności umieszczonej na bonie. 

2. Data ważności Voucheru oznacza dzień, do którego musi nastąpić rezerwacja usługi turystycznej i dokonanie płatności. Termin realizacji usługi może być późniejszy niż data ważności Voucheru

3. Voucher może zostać przeznaczony na zakup usług dla jednej lub wielu osób. 

4. Vouchery nie podlegają wymianie na gotówkę. 

5. W przypadku gdy wycieczka będzie droższa niż wartość Voucheru, klient dopłaca różnicę gotówką, przelewem, kartą lub dokonuje płatności online. Za uiszczoną dopłatę klient może otrzymać fakturę. Prosimy o niezwłoczne poinformowanie naszego konsultanta o chęci otrzymania faktury za uiszczoną dopłatę. 

6. W przypadku, gdy wartość wyjazdu będzie niższa niż wartość Voucheru użytkownik ma możliwość odpisywania od Voucheru wykorzystanej kwoty, co pozwoli na pomniejszenie wartości Voucheru o wykorzystaną kwotę. Po każdej transakcji Voucherem, użytkownik otrzyma informację w formie e-mail od swojego konsultanta o kwocie, która została do wykorzystania. 

 

Sposób realizacji 

1. Posiadacz Voucheru dokonuje wyboru wyjazdu turystycznego z oferty turystycznej portalu www.iziwakacje.pl lub w biurze stacjonarnym IZI Wakacje.

2. Dane teleadresowe wraz z lokalizacją biura stacjonarnego dostępne są na stronie: www.iziwakacje.pl/kontakt 

3. Podczas realizacji Voucheru należy okazać ważny dokument tożsamości.

4. Podczas rezerwacji proszę poinformować konsultanta o płatności Voucherem

5. Podczas rezerwacji telefonicznej/e-mail, po wybraniu konkretnej wycieczki, klient otrzyma potwierdzenie rezerwacji lub dokument podróżny. 

6. IZI Wakacje przyjmuje jedynie Voucher niezniszczony i posiadający zabezpieczające numer seryjny. Sprzedający może odmówić przyjęcia Vouchera nieoryginalnego, uszkodzonego lub zabrudzonego w stopniu uniemożliwiającym jego identyfikację. 

 

Reklamacje 

1. IZI Wakacje nie ponoszą odpowiedzialności wobec posiadaczy Voucherów oraz osób im towarzyszących za jakość usług świadczonych przez usługodawców, ani za jakiekolwiek szkody (w tym krzywdy) poniesione w związku z korzystaniem z ich usług. 

2. Reklamacje z tytułu zakupionych usług Posiadacze Vouchera powinni są składać, w przypadku wycieczek: zgodnie z aktualnie obowiązującymi Ogólnymi Warunkami Uczestnictwa Organizatora wyjazdu, który wykupili. 

 

Postanowienia końcowe 

1. Regulamin Sprzedaży i Realizacji Voucherów IZI Wakacji, stanowi integralną część każdego zamówienia. 

2. Kupujący, składając zamówienie, oświadcza, że zapoznał się i akceptuję  treść Regulaminu Sprzedaży i Realizacji Voucherów IZI Wakacji

3. W przypadku utraty Vouchera po jego otrzymaniu, kupujący powinien niezwłocznie poinformować o zaistniałej sytuacji sprzedającego.